THE INAUGURATION DISCOURSE OF D. TRUMP : SYNTACTIC-STYLISTIC ASPECT (ON THE MATERIAL OF HIS SPEECH, 20.01.2017).

  • Natalia Humeniuk
Keywords: stylistically marked language units of the syntactical level, parallel construction, repetition, parenthesis

Abstract

The following work is devoted to the problem of the stylistically marked language units of the syntactical level within the inauguration discourse of D. Trump, 01.20.17. This work is an attempt to unite the communicative tasks of speaker with the usage of the stylistically marked language units of the syntactical level in his or her speech with orientation to the diverse addressee: from the supporters, neutral part of population to the opponents

References

1. Гуменюк Н. Г. Політичний дискурс Б. Обами : синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі звернення до нації з питань Сирії, від 10.09.12) / Н. Г. Гуменюк // Мови професійної комуніукації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 2014 р.НТУУ “КПІ”. – К.: Кафедра, 2014 р. – С. 37-39.
2. Гуменюк Н. Г. Англомовний дискурс П. Порошенка : синтаксично-стилістичний аспент (на матеріалі звернення до Конгресу США від 23.12.15) / Н. Г. Гуменюк // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2016 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – С. 35- 37.
3. Гуменюк Н. Г. Передвиборчий дискурс Х. Клінтон : синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі виступу в Рено, від 25.08.16) / Н. Г. Гуменюк // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя. Філологічні науки. Книга 1. – Ніжин, 2017. . – С. 84 -.89.
4. Гуменюк Н. Г. Особливості англомовного лискурсу П. Порошенка (на матеріалі звернення до Конгресу США, від 23.12.15) / Н. Г. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016 р. – Кн. 1 – С. 225-228.
5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
6. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 247 с.
7. Петлюченко Н.В. Харизматика : мовна особистість, її дискурс : монографія / Н. В. Петлюченко. – Одеса, 2009. – 464 с.
8. Потапенко С. І. Когнітивна риторика ефекту : в пошуках методу (на матеріалі інавгураційних звернень американських президентів Дж. Кеннеді і Дж. Буша [Електронний ресурс] / С. І. Потапенко // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Сер.: Філологія. – 2012. Т. 15. № 2. – С. 131 – 140.
9. Почепцов Г.Г Від facebookу до гламуру. до Wikileaks: медіакомунікації : [монографія] / Г. Почепцов / – К. : Спадщина, 2014. – 464 с.
Published
2017-12-05
Pages
045-048
Section
SECTION II. THE FUNCTIONAL SEMANTICS OF LEXICAL AND GRAMMATICAL UNITS