STATE LANGUAGE IN UKRAINE: ENSURING OF CONSTITUTIONAL STATUS IN THE PERIOD OF INTER-LAW

  • Ivan Lopushynskyi

Abstract

The article examines the status of the Ukrainian language as a state one on the basis of the Constitution, decisions of the Constitutional Court of Ukraine, laws of our state and subordinate normative legal acts; the need to apply the norms of Article 10 of the Constitution of Ukraine in connection with the abrogation by the Constitutional Court of Ukraine of the Law of Ukraine "On the Principles of State Language Policy", the implementation of the provisions of the Decree of the President of Ukraine "On the Principles of State Language Policy", as soon as possible, the implementation of the norms of Article 7 of the Law of Ukraine " On Education "on the language of the educational process in Ukraine. It is proposed to adopt the new Law of Ukraine "On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state one" as soon as possible and issue a Decree of the President, which would anticipate the development of a ten-year program for the establishment and strengthening of the state status of the Ukrainian language in Ukraine.

References

1. Висновок Венеційської комісії № 555/2009 від 11-12 грудня 2009 року щодо Закону «Про державну мову Словацької Республіки», параграф 42. PRL: http://www.venice.coe.int/docs /2010/CDL-AD(2010)035-e.asp.
2. Висновок Венеційської Комісії № 651/2011 від 19 грудня 2011 року щодо проекту Закону «Про засади державної мовної політики, параграф 41. PRL: http://www.venice.coe.int/ docs/2011/CDL-AD(2011)047-e.pdf.
3. Виступ Президента України Петра Порошенка на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2018 року. PRL: http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-ceremoniyi-vruchennya-nacional-46226
4. Європейська Хартія регіональних або міноритарних мов. PRL: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/994_014
5. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. PRL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page4
6. Оцінка та рекомендації Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин до проекту Закону «Про мови в Україні» (№ 1015-3), від 20 грудня 2010 року, параграф 13. PRL: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/ uk/publish/article/news_left?art_id=235755&cat_id=37486.
7. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ. PRL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
8. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (Із змінами, набув чинності 01 травня 2016 року). PRL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/889-19
9. Про забезпечення функціонування української мови як державної: проект Закону України. Реєстраційний номер 5670-д від 09 червня 2017 року. PRL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=61994
10. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03 липня 2012 року № 5029-VI (із змінами). Втратив чинність на підставі Рішення Конституційного Суду України від 28 лютого 2018 року «2-р/2018. PRL: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
11. Про Концепцію державної мовної політики: Указ Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010. PRL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 161/2010
12. Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII. PRL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page7
13. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ (із змінами). PRL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2493-14
14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови). № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року. PRL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/v010p710-99
15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018. PRL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/2-p_2018.pdf
Published
2018-04-04
Pages
025-032
Section
CHAPTER I. THE TOPICAL PROBLEMS OF LEXICOLOGY AND LEXICOGRAPHY