Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 0 гостей.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Лінгвістика”
Рік заснування: 2005

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №10031 від 05.07.2005 року.
(Державний комітет телебачення і радіомовлення України)

ISSN: 2413-3337

Наукове фахове видання, затверджене постановою Президії ВАК України від 10 березня 2010 р., № 1-05/2 (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 4. – С. 7).

Сфера

Розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні та історичні аспекти функціональної граматики, з’ясовуються напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функційні вияви в тексті, простежуються особливості українських говорів, висвітлюються тенденції сучасного словотвору, встановлюються особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, визначаються шляхи кодифікації граматичних норм мови.

Мови

Українська, Англійська.

Головний редактор:

ОЛЕКСЕНКО Володимир – доктор філологічних наук, професор, Херсонський державний університет.

Заступники головного редактора:

БЄЛЄХОВА Лариса – доктор філологічних наук, професор, Херсонський державний університет.
ТРОПІНА Ніна – доктор філологічних наук, професор, Херсонський державний університет.

Відповідальний секретар:

ГАЙДУЧЕНКО Галина – кандидат філологічних наук, до-цент, Херсонський державний університет.

Редакційна колегія:

БЄЛЯЄВ Юрій – кандидат філологічних наук, професор, Херсонський держав-них університет.
ОЖОГАН Василь – доктор філологічних наук, професор, Національний університет “Києво-Могилянська академія”.
ГАЙДАЄНКО Ірина – кандидат філологічних наук, доцент, Херсонський дер¬жав¬ний університет.
ГОРОДЕНСЬКА Катерина – доктор філологічних наук, професор, Інститут української мови НАН України.
ЗАГНІТКО Анатолій – доктор філологічних наук, професор, Донецький національ-ний університет.
МАНАКІН Володимир – доктор філологічних наук, професор, Запорізький національ-ний університет.
РУДЕНКО Людмила – доктор філологічних наук, професор, Херсонський держав¬ний університет.